Zásady ochrany osobních údajů

Nás, společnost HIKITEC GmbH, těší vaše návštěva našich webových stránek www.hikitec.de a váš zájem o naši společnost. Je pro nás důležité chránit vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o občanské jméno, adresu, telefonní číslo a datum narození.

Tyto údaje podléhají zvláštní ochraně a jsou u nás uchovávány pouze v technicky nezbytném rozsahu.V souladu s naší povinností vám v následujícím textu vysvětlíme, které informace používáme během vaší návštěvy na naší internetové stránce.

Naše praxe v oblasti ochrany osobních údajů je v souladu s předpisy spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG). Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme výhradně za účelem zpracování dotazů a v případě potřeby za účelem zpracování objednávek/smluv. Vaše údaje budou použity pouze v případě, že jste k tomu předem udělili samostatný souhlas, a dále pro přesně definované účely, např. pro informování o nabídkách prostřednictvím newsletteru apod..

Odpovědný subjekt ve smyslu § 13 odst. 1 TMG

Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

HIKITEC GmbH • Quettinger Straße 171 • D • 51381 Leverkusen • E-Mail: anfrage@hikitec.de • Telefon:+49 (0) 2171 79 26 668

Pseudonymní používání webových stránek

V zásadě můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám poskytli osobní údaje. Pseudonymizované údaje o používání se neslučují s údaji nositele pseudonymu. Neexistuje žádné vytváření pseudonymních profilů použití.

Speciální funkce webových stránek

Na našich internetových stránkách vám nabízíme různé funkce. Během používání shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme osobní údaje. Níže vysvětlíme, co se s těmito daty děje:

Kontaktní formulář

Údaje zaznamenané prostřednictvím našeho kontaktního formuláře budou použity pouze pro zpracování dotazů přijatých prostřednictvím kontaktního formuláře. Shromážděné údaje budou na žádost vymazány do šesti měsíců od vyřízení žádosti.

Zpravodaj

Údaje zaznamenané v registrační masce našeho newsletteru použijeme výhradně pro zasílání našeho newsletteru. V něm budete informováni o našich službách. Po dokončení registrace od nás obdržíte potvrzovací e-mail. Obsahuje odkaz, na který musíte kliknout, abyste dokončili registraci k odběru našeho newsletteru (double opt-in). Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním odhlašovacího e-mailu. Po odhlášení odběru budou vaše údaje do šesti měsíců vymazány.

Údaje, které nám byly poskytnuty, používáme pro reklamní účely na produkty společnosti HIKITEC a přidružených společností, pokud se zákazník přihlásil k odběru našeho bezplatného newsletteru. Zákazník může kdykoli vznést námitku proti dalšímu používání svých údajů k tomuto účelu, stačí nám to oznámit e-mailem (anfrage@hikitec.de).

Statistická analýza návštěv těchto webových stránek

Při přístupu na webové stránky se shromažďují, zpracovávají a ukládají následující údaje nebo jednotlivé soubory: IP adresa, webová stránka, ze které byl soubor načten, název souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat a zpráva o úspěšnosti načtení (tzv. webový protokol). Pro neustálé zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely používáme tyto přístupové údaje výhradně v nepersonalizované podobě.

Google Analytics

Na těchto webových stránkách nepoužíváme službu Google Analytics

Externí obsah / zpracování údajů mimo EU

Na našich webových stránkách používáme aktivní obsah Java-Scriptu od externích poskytovatelů. Když navštívíte naše webové stránky, mohou tito externí poskytovatelé získat osobní údaje o vaší návštěvě našich webových stránek. Tomu můžete zabránit instalací blokátoru JavaScriptu, například pluginu prohlížeče „NoScript“ (www.noscript.net), nebo deaktivací JavaScriptu v prohlížeči. To může vést k funkčním omezením na navštívených internetových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání zásuvných modulů Facebooku

Na těchto webových stránkách nepoužíváme žádné pluginy Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů při používání zásuvných modulů Twitter

Na těchto webových stránkách nepoužíváme pluginy Twitteru.

Zásady ochrany osobních údajů při používání zásuvných modulů YouTube

Na těchto webových stránkách nepoužíváme pluginy YouTube.

Informace o používání souborů cookie

Na těchto webových stránkách nepoužíváme soubory cookie (kontrola Cookiebot od 22.09.2020).

Bezpečnost a ochrana údajů, komunikace prostřednictvím e-mailu

S využitím všech technických a organizačních možností jsou vaše osobní údaje uloženy tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost údajů, proto doporučujeme, abyste nám informace, které vyžadují vysoký stupeň důvěrnosti, posílali poštou.

Kontaktní osoba pro otázky ochrany údajů – Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V otázkách ochrany osobních údajů je vám k dispozici naše centrála:

Fon:+49 (0) 2103 – 71 54 – 260 • E-Mail: anfrage@hikitec.de

Odvolání souhlasu – Informace o údajích a žádosti o jejich změnu

Podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů.

Pokud tomu nebrání žádné právní předpisy, budou vaše údaje vymazány. Svůj souhlas s použitím osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Své žádosti o informace, vymazání a autorizaci svých údajů, jakož i návrhy můžete kdykoli zaslat na následující adresu:

HIKITEC GmbH • Quettinger Straße 171 • D • 51381 Leverkusen

PRÁVNÍ

Obsah online nabídky

Autor si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, které se týkají škod materiálního nebo ideového druhu, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím předložených informací a/nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě nemožné, pokud na straně autora není prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

Odkazy na další webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost HIKITEC GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za strategii ochrany osobních údajů nebo obsah těchto jiných webových stránek.

Autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

Stahování dat, souborů a programů

Použití dat, souborů a programů poskytnutých autorem je na vlastní nebezpečí. To se týká zejména funkčnosti a bezvirové povahy dat a programů, které lze z těchto webových stránek načíst. Při přenosu přes internet bohužel nelze zajistit 100% důvěrnost a bezpečnost. Neneseme odpovědnost za škody, které vám mohou vzniknout v důsledku přerušení, neoprávněné manipulace nebo zneužití informací přenášených prostřednictvím internetu.

Autor nenese odpovědnost za případné poškození softwaru nebo hardwaru. Veškerou odpovědnost za software nabízený na těchto webových stránkách nese uživatel softwaru.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Děti

Ujistěte se prosím, že děti neposílají na tyto webové stránky žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníka. Společnost HIKITEC GmbH doporučuje všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném zacházení s osobními údaji na internetu. Společnost HIKITEC v žádném případě vědomě neukládá ani žádným způsobem nepoužívá osobní údaje dětí a nepředává je třetím stranám bez oprávnění.