Privacybeleid

Wij, de HIKITEC GmbH, zijn verheugd over uw bezoek aan onze website www.hikitec.de en uw interesse in ons bedrijf. Het is belangrijk voor ons om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals burgernaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Deze gegevens zijn onderworpen aan een speciale bescherming en worden opgeheven met ons slechts in de technisch noodzakelijke mate. wij zullen aan u volgens onze verplichting, in het volgende verklaren welke informatie wij tijdens uw aanwezigheid op onze Internet kant worden gebruikt.

Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en opslaan voor de verwerking van aanvragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen/contracten. Uw gegevens worden alleen gebruikt indien u daarvoor vooraf afzonderlijk toestemming heeft gegeven en verder voor nauwkeurig omschreven doeleinden, bijvoorbeeld voor informatie over aanbiedingen per nieuwsbrief, enz.

Verantwoordelijk orgaan in de zin van § 13 para. 1 TMG

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

HIKITEC GmbH • Robert-Gies-Straße 8 • D • 40721 Hilden • E-Mail: anfrage@hikitec.de • Telefon:+49 (0) 2103 – 71 54 – 260

Pseudoniem gebruik van de website

In principe kunt u onze website bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet samengevoegd met de gegevens van de drager van het pseudoniem. Er worden geen pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt.

Speciale functies van de website

Op onze internetsite worden u verschillende functies aangeboden. Tijdens het gebruik worden persoonsgegevens door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:

Contactformulier

De gegevens die via ons contactformulier worden geregistreerd, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van vragen die via het contactformulier worden ontvangen. De verzamelde gegevens zullen op verzoek worden gewist binnen zes maanden na de verwerking van het verzoek.

Nieuwsbrief

De gegevens die in het registratievenster van onze nieuwsbrief worden geregistreerd, worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarin wordt u geïnformeerd over onze diensten. Om de registratie te voltooien, zult u van ons een bevestigingsmail ontvangen. Deze bevat een link die u moet aanklikken om de inschrijving voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen waarin u zich afmeldt. Nadat u zich hebt uitgeschreven, worden uw gegevens binnen zes maanden gewist.

Wir verwenden die uns überlassenen Daten für Werbezwecke für Produkte von HIKITEC und verbundenen Unternehmen, wenn der Besteller unseren kostenlosen Newsletter abonniert hat. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verdere gebruik van zijn gegevens voor dit doel door dit eenvoudig per e-mail aan ons te melden (anfrage@hikitec.de).

Statistische analyse van de bezoeken aan deze website

De volgende gegevens of individuele bestanden worden verzameld, verwerkt en opgeslagen wanneer de website wordt geraadpleegd: IP-adres, website waarvan het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijdstip van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens en verslag over het succes van het ophalen (het zogenaamde weblogboek). Voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden gebruiken wij deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm.

Google Analytics

Wij maken geen gebruik van Google Analytics op deze website

Externe inhoud / verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken wij actieve Java-Script inhoud van externe aanbieders. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blokker te installeren, zoals de browserplugin ‘NoScript’ (www.noscript.net) of door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op internetpagina’s die u bezoekt.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plugins

Wij gebruiken geen Facebook-plugins op deze website.

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter-plugins

Wij maken op deze website geen gebruik van Twitter-plugins.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube plugins

Wij gebruiken geen YouTube plugins op deze website.

Informatie over het gebruik van cookies

Wij gebruiken geen cookies op deze website (Cookiebot-controle vanaf 22.09.2020).

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Door gebruik te maken van alle technische en organisatorische mogelijkheden, worden uw persoonsgegevens zodanig opgeslagen dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. Wij kunnen geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij communicatie per e-mail, dus raden wij u aan ons informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist, per post te sturen.

Contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming – functionaris voor gegevensbescherming
Bij vragen over gegevensbescherming staat ons hoofdkantoor tot uw beschikking:

Fon:+49 (0) 2103 – 71 54 – 260 • E-Mail: anfrage@hikitec.de

Intrekking van toestemming – Informatie over gegevens en wijzigingsverzoeken

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Indien er geen wettelijke voorschriften zijn die anders bepalen, zullen uw gegevens worden gewist. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken om informatie, verwijdering en autorisatie van uw gegevens, alsmede suggesties te allen tijde naar het volgende adres sturen:

HIKITEC GmbH • Robert-Gies-Straße 8 • D • 40721 Hilden

JURIDISCH

Inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, wanneer van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig schuldbewustzijn.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. HIKITEC GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsstrategieën of de inhoud van deze andere websites.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Downloaden van gegevens, bestanden en programma’s

Het gebruik van de door de auteur verstrekte gegevens, bestanden en programma’s is op eigen risico. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de functionaliteit en de virusvrijheid van gegevens en programma’s die van deze website kunnen worden geladen. Helaas kan bij verzending via Internet geen 100% vertrouwelijkheid en veiligheid worden gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van onderbreking, manipulatie of misbruik van informatie die via het internet wordt verzonden.

De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan software of hardware. Elke verantwoordelijkheid van de op deze website aangeboden software ligt bij de gebruiker van de software.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige onderdelen onverlet.

Kinderen

Wij verzoeken u erop toe te zien dat kinderen zonder toestemming van hun ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan deze website verstrekken. Wij van HIKITEC GmbH raden alle ouders en voogden aan om hun kinderen te onderrichten in de veilige en verantwoordelijke omgang met persoonlijke gegevens op het internet. In ieder geval zal HIKITEC niet bewust persoonsgegevens van kinderen opslaan of op enigerlei wijze gebruiken of deze zonder toestemming aan derden verstrekken.