Polityka prywatności

My, firma HIKITEC GmbH, cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.hikitec.de i zainteresowania naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe to indywidualne informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to takie informacje, jak nazwisko cywilne, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Dane te podlegają szczególnej ochronie i są nam przekazywane tylko w technicznie koniecznym zakresie. Zgodnie z naszym obowiązkiem wyjaśnimy Państwu w dalszej części, jakie informacje są wykorzystywane podczas Państwa obecności na naszej stronie internetowej.

Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o telemediach (TMG). Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu opracowania zapytań oraz, w razie potrzeby, w celu realizacji zamówień/kontraktów. Państwa dane będą wykorzystywane tylko wtedy, gdy uprzednio wyrazili Państwo na to odrębną zgodę i tylko do ściśle określonych celów, np. do informowania o ofertach poprzez newsletter itp.

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 13 ust. 1 TMG

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

HIKITEC GmbH • Robert-Gies-Straße 8 • D • 40721 Hilden • E-Mail: anfrage@hikitec.de • Telefon:+49 (0) 2103 – 71 54 – 260

Pseudonimiczne korzystanie z witryny

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania nam danych osobowych. Pseudonimizowane dane użytkowe nie są łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Nie tworzy się pseudonimowych profili użytkowania.

Specjalne funkcje strony internetowej

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu różne funkcje. Podczas użytkowania, dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz kontaktowy

Dane zapisane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zapytań otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgromadzone dane zostaną usunięte na żądanie w ciągu sześciu miesięcy od rozpatrzenia wniosku.

Biuletyn informacyjny

Dane zapisane w masce rejestracyjnej naszego newslettera będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. W ten sposób zostaną Państwo poinformowani o naszych usługach. Aby zakończyć rejestrację, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Zawiera on link, który należy kliknąć, aby zakończyć rejestrację do naszego newslettera (double opt-in). W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość e-mail z rezygnacją. Po rezygnacji z subskrypcji, Twoje dane zostaną usunięte w ciągu sześciu miesięcy.

Przekazane nam dane wykorzystujemy do celów reklamowych produktów HIKITEC i spółek powiązanych, jeżeli klient zapisał się na nasz bezpłatny newsletter. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu wykorzystywaniu jego danych w tym celu, wystarczy, że poinformuje nas o tym drogą mailową (anfrage@hikitec.de).

Analiza statystyczna wizyt na tej stronie

Następujące dane lub pojedyncze pliki są pobierane, przetwarzane i przechowywane podczas dostępu do strony internetowej: Adres IP, strona internetowa, z której plik został pobrany, nazwa pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu pobrania (tzw. web log). W celu stałego ulepszania naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych wykorzystujemy te dane dostępowe wyłącznie w formie niespersonalizowanej.

Google Analytics

Nie używamy Google Analytics na tej stronie.

Zawartość zewnętrzna / przetwarzanie danych poza UE

Na naszej stronie internetowej używamy aktywnych treści Java-Script od zewnętrznych dostawców. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, ci zewnętrzni dostawcy mogą otrzymać dane osobowe dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie. Można temu zapobiec instalując blokadę JavaScript, taką jak wtyczka do przeglądarki “NoScript” (www.noscript.net) lub dezaktywując JavaScript w przeglądarce. Może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebooka

Na tej stronie nie używamy wtyczek Facebooka.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Twittera

Na tej stronie nie używamy wtyczek Twittera.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek YouTube

Na tej stronie nie używamy wtyczek YouTube.

Informacje o stosowaniu plików cookie

Na tej stronie nie używamy plików cookies (Cookiebotcheck od 22.09.2020).

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dzięki wykorzystaniu wszelkich możliwości technicznych i organizacyjnych, Państwa dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby były niedostępne dla osób trzecich. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie nam informacji wymagających wysokiego stopnia poufności pocztą.

Osoba kontaktowa w sprawach ochrony danych – inspektor ochrony danych
W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych nasza centrala jest do Państwa dyspozycji:

Fon:+49 (0) 2103 – 71 54 – 260 • E-Mail: anfrage@hikitec.de

Wycofanie zgody – Informacje o danych i wnioski o zmianę

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań prawnych, Państwa dane zostaną usunięte. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych. Wnioski o udzielenie informacji, usunięcie i autoryzację danych, jak również sugestie można w każdej chwili przesyłać na następujący adres:

HIKITEC GmbH • Robert-Gies-Straße 8 • D • 40721 Hilden

PRAWNA

Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub ideowych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji i/lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo niemożliwe, jeśli ze strony autora nie można udowodnić umyślnego lub mniej lub bardziej niedbałego zawinienia.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. HIKITEC GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za strategie ochrony danych lub zawartość tych innych stron internetowych.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub sięgać po grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.

Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Pobieranie danych, plików i programów

Korzystanie z danych, plików i programów udostępnionych przez autora odbywa się na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności funkcjonalności i braku wirusów w danych i programach, które można załadować z tej strony internetowej. Niestety, nie można zapewnić 100% poufności i bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez Internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku przerwania, ingerencji lub niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych przez Internet.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu. Wszelka odpowiedzialność za oprogramowanie oferowane na tej stronie spoczywa na użytkowniku oprogramowania.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Dzieci

Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci nie podawały na tej stronie żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Firma HIKITEC GmbH zaleca wszystkim rodzicom i opiekunom, aby poinstruowali swoje dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. HIKITEC w żadnym wypadku nie będzie świadomie przechowywać ani w żaden sposób wykorzystywać danych osobowych dzieci, ani też przekazywać ich osobom trzecim bez upoważnienia.